اول ابتدایی

مدارک لازم جهت ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی

1-    اصل شناسنامه دانش آموز

2-    اصل گذرنامه دانش آموز

3-    اقامت معتبر یک ساله تا پایان سال تحصیلی (شروع سال تحصیلی، اول مهر و پایان آن 31 شهریور سال بعد می باشد)

4-    چهار قطعه عکس رنگی 4*3 و یا 6*4 جدید با زمینه روشن

5-    کارت بهداشتی تنظیم شده از سوی مراکز بهداشتی

6-    تکمیل فرمهای مورد نیاز (تعهدنامه انضباطی و فرم اطلاعات سامانه سناد)

7-     واریز هزینه ثبت نام (شهریه) به حساب 80394 نزد بانک ملت شعبه استانبول و ارائه اصل فیش بانکی

توجه : سن ثبت نام دانش آموزان پایه اول 5/5 سال تمام می باشد (ملاك‌ محاسبه‌ سن‌ دانش‌ آموز جهت‌ ثبت‌ نام‌، اول‌ مهرماه‌ خواهد بود).