دوم ابتدایی

          مدارک لازم جهت ثبت نام دانش آموزان پایه دوم ابتدایی

 1. اصل شناسنامه دانش آموز

 2. اصل گذرنامه دانش آموز

 3. اقامت معتبر یک ساله تا پایان سال تحصیلی (شروع سال تحصیلی، اول مهر و پایان آن 31 شهریور سال بعد می باشد)

 4. چهار قطعه عکس رنگی 4*3 و یا 6*4 جدید با زمینه روشن

 5. تکمیل فرمهای مورد نیاز (تعهدنامه انضباطی و فرم اطلاعات سامانه سناد)

 6. کارنامه پایه اول ابتدایی (در صورت انتقال از مدرسه دیگر، باید توسط اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل تأیید شود)

 7. ارائه فایل انتقال حاوی اطلاعات ثبت نام و نتایج امتحانات دانش آموز در مدرسه قبلی (بر روی سی دی یا فلش و یا از طریق ایمیل)

  توجه: ولی دانش آموز هنگام دریافت پرونده فرزند خود جهت انتقال به مجتمع آموزشی فجر، از مدرسه قبلی بخواهد ثبت نام دانش آموز مورد نظر را بر روی سامانه سناد لغو نماید.

 8. دفترچه سلامت

 9. واریز هزینه ثبت نام (شهریه) به حساب 80394 نزد بانک ملت شعبه استانبول و ارائه اصل فیش بانکی