اول دبیرستان

مدارک لازم جهت ثبت نام دانش آموزان پایه اول متوسطه عمومی

  1. اصل شناسنامه دانش آموز

  2. اصل گذرنامه دانش آموز

  3. اقامت معتبر یک ساله تا پایان سال تحصیلی (شروع سال تحصیلی، اول مهر و پایان آن 31 شهریور سال بعد می باشد)

  4. چهار قطعه عکس رنگی 4*3 و یا 6*4 جدید با زمینه روشن

  5. تکمیل فرمهای مورد نیاز (تعهدنامه انضباطی و فرم اطلاعات سامانه سناد)

  6. کارنامه قبولی پایه سوم راهنمایی (در صورت انتقال از مدرسه دیگر، باید توسط اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل تأیید شود)

  7. گواهینامه پایان تحصیلات دوره سه ساله راهنمایی (در صورت انتقال از مدرسه دیگر، باید توسط اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل تأیید شود)

  8. توصیه نامه تحصیلی (در صورت انتقال از مدرسه دیگر، باید توسط اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل تأیید شود)

  9. دفترچه سلامت

  10. واریز هزینه ثبت نام (شهریه) به حساب 80394 نزد بانک ملت شعبه استانبول و ارائه اصل فیش بانکی