چهارم دبیرستان

مدارک لازم جهت ثبت نام دانش آموزان پایه چهارم متوسطه نظری_ پیش دانشگاهی (ریاضی، تجربی، انسانی)

  1. اصل شناسنامه دانش آموز

  2. اصل گذرنامه دانش آموز

  3. اقامت معتبر یک ساله تا پایان سال تحصیلی (شروع سال تحصیلی، اول مهر و پایان آن 31 شهریور سال بعد می باشد)

  4. شش قطعه عکس رنگی 4*3 و یا 6*4 جدید با زمینه روشن

  5. تکمیل فرمهای مورد نیاز (تعهدنامه انضباطی و فرم اطلاعات سامانه سناد)

  6. کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه (در صورت انتقال از مدرسه دیگر، باید توسط اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل تأیید شود)

  7. گواهینامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه (در صورت انتقال از مدرسه دیگر، باید توسط اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل تأیید شود)

  8. سوابق تغییر رشته (ویژه دانش آموزانی که در پایان دوره سه ساله متوسطه تغییر رشته داده اند)

  9. دفترچه سلامت

  10. واریز هزینه ثبت نام (شهریه) به حساب 80394 نزد بانک ملت شعبه استانبول و ارائه اصل فیش بانکی