شهریه

شهریه ثبت نام

1-             مجتمع آموزشی فجر ایرانیان استانبول یک واحد آموزشی دولتی و از نوع نمونه مردمی است. لذا جهت تأمین بخشی از هزینه های آموزشی و پرورشی خود ملزم به دریافت شهریه است. شهریه ثبت نام به دلار دریافت می شود و لازم است توسط ولی دانش آموز به حساب 80394 نزد بانک ملت شعبه استانبول (واقع در لونت، بین لونت 1 و 3) به نام مجتمع آموزشی فجر واریز و فیش بانکی آن به مدرسه تحویل شود.

2-             در سال تحصیلی 93-92 مبلغ شهریه مصوب به شرح ذیل می باشد و میزان آن برای سال تحصیلی آینده (94-93) تابع بخشنامه مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور خواهد بود:

 

پیش دبستانی

ابتدایی

متوسطه اول

(راهنمایی)

متوسطه دوم

(اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی)

450 دلار

500 دلار

650 دلار

850 دلار

 

 

 

 

 

3-             شهریه ثبت نام به دو صورت الف) پرداخت کامل و ب) پرداخت اقساطی ( 50 درصد نقد و 50 درصد به صورت اقساط مساوی طی ماه های مهر، آبان و آذر) قابل پرداخت است.

4-             دانش آموزی که  در ضمن سال تحصیلی (پس از شروع سال تحصیلی حتی پس از امتحانات نوبت اول) و برابر مقررات در مجتمع آموزشی فجر ثبت نام می کند، باید کل شهریه ثبت نام را بپردازد.

5-             در صورت انصراف از ثبت نام، ترک تحصیل و یا انتقال به آموزشگاه دیگر، استرداد شهریه ی دریافت شده (به استناد بخشنامه شماره 121/11851/15- 84/2/7) به شرح ذیل خواهد بود:

 

وضعیت

مبلغ قابل استرداد

انصراف پس  از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی

50 درصد

 انصراف پس  ازشروع سال تحصیلی و قبل از شروع امتحانات نوبت اول

30 درصد

انصراف پس از امتحانات نوبت

0 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر این اساس، شهریه دریافتی از دانش آموزانی که پس از  امتحانات نوبت اول انصراف می دهند، قابل استرداد نخواهد بود.